Tin tức Pháp luật

Cơ chế đặc thù đối với nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng Định An- Cần Thơ
Pháp luật

Cơ chế đặc thù đối với nạo vét kết hợp thu hồi sản phầm luồng Định An- Cần Thơ

Theo Nghị Quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (Điều 7. Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ) 1. Các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng các điều […]